Đăng ký

10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG NÓI VỀ THÓI QUEN

Aone JSC - Những mẫu câu thông dụng về thói quen.1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 
2. I (often) tend to...( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 
3. You'll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó...) 
4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong cuộc sống của tôi) 
5. I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn cho rằng làm gì đó là một việc rất quan trọng 
6. Whenever I get the chance, I...(+Clause) : Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại làm việc gì đó ==> Cấu trúc 5 và 6 ám chỉ rằng mình rất thích làm việc đó và cố gắng làm việc đó thật nhiều. 
7. I have a habit of..(+Danh từ/V-ing) : Tôi có thói quen làm việc gì đó ==> Cấu trúc 7 đôi khi dùng để nói về một thói quen xấu 
8. I can't (seem to) stop...(V-ing): Có vẻ như tôi không thể dừng làm việc gì đó 
9. I always...( + V-inf) : Tôi thường xuyên làm gì đó 
10. I can't help...(+V-ing): Tôi không thể dừng làm gì đó 
==> Cấu trúc 8 và 10 , người nói biết đấy là một thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được thói quen đấy. Vậy thói quen của bạn là gì vậy?

                                                                                                        Aone JSC
Share on Google Plus

Giới thiệu Unknown

Trung tâm Anh ngữ và Bồi dưỡng văn hóa Aone trực thuộc Công ty cổ phần giải pháp tổng hợp Aone, cung cấp các khóa học tiếng Anh với sự hướng dẫn của Giáo viên nước ngoài; bồi dưỡng học sinh các môn Toán, Lý, Hóa khối Trung học phổ thông và các khóa kỹ năng mềm do những Chuyên gia hàng đầu trực tiếp giảng dạy.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét